این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
پنج شنبه, 26 فروردين 1395 10:55

شیر نرِ ترسو

شیر نرِ ترسو

در اتفاقی نادر در کنیا، یک شیر نر از ترس گله بوفالو ها مانند یک گربه از درخت بالا رفت.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید