این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
سه شنبه, 28 ارديبهشت 1395 10:18

برگزاری نمایشگاه نقاشی در "روز فردوسی" در تاجیکستان

برگزاری نمایشگاه نقاشی در "روز فردوسی" در تاجیکستان

تصاویر زیر مربوط به دو نمایشگاه نقاشی در "روز فردوسی" در تاجیکستان است.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید