این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 03 خرداد 1395 09:24

تصاویری از همه پرسی اصلاحات قانون اساسی تاجیکستان

تصاویری از همه پرسی اصلاحات قانون اساسی تاجیکستان

تصاویری از همه پرسی اصلاحات قانون اساسی تاجیکستان

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید