این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
پنج شنبه, 13 خرداد 1395 10:18

وضعیت زنان در افغانستان

وضعیت زنان در افغانستان

وضعیت زنان در افغانستان

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید