این وب سایت بسته شده است.مابه پارس تودی تاجیکی تغییر پیدا کرده ایم.
دوشنبه, 11 مرداد 1395 08:33

نبود اراده سیاسی؛ ادامه اختلاف بر سر آب در آسیای مرکزی

نبود اراده سیاسی؛ ادامه اختلاف بر سر آب در آسیای مرکزی

اقتصاددان قرقیزستانی معتقد است حکومتهای منطقه آسیای مرکزی برای حل مشکلات استفاده از ذخایر آب وانرژی اراده جدی سیاسی ندارند.

به گزارش رادیو تاجیکی به نقل ازسایت اکی پرس، تاکتاربیک استان بیک اف با انتشار مطلبی تحلیلی تاکید کرده است که  میان کشورهای بالادست - تاجیکستان و قرقیزستان وسه جمهوری پایین دست و مصرف کننده عمده آب  دو رودخانه بزرگ آمو و سیر یعنی ازبکستان، ترکمنستان وقزاقستان تفاهم وهمکاری درمورد نحوه بهره گیری ازمنابع آب منطقه وجود ندارد.

در این مطلب آمده است : در دوران شوروی در  فصل های بهار و تابستان سه کشور پایین دست در برابر دریافت  آب مورد نیاز خود از سدهای تاجیکستان  و قرقیزستان به این دوکشور درفصل سرما سوخت و برق منتقل می کردند، اما اکنون این نوع معاوضه آب وسوخت میان این 5 کشور وجود ندارد .

تاکتاربیک استان بیک اف می افزاید: هم اکنون دو جمهوری کوهستانی  و بالادست تاجیکستان و قرقیزستان درفصل سرما از کمبود برق، نبود گاز و بنزین و گازوییل به شدت رنج می برند.

وی تصریح کرده است:  این دو کشور برای ذخیره سازی آب مورد نیاز ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان در پشت سدهایشان متحمل زیانهای مالی فراوان می شوند و برای ترمیم ونگهداری این مخازن آب هیچ پولی دریافت نمی کنند.

اقتصاددان قرقیزی افزود: این در حالیست که به طورهمزمان برخی از کشورهای پایین دست نظیر ازبکستان به شدت با ادامه تکمیل ساخت نیروگاههای نیمه تمام " راغون " درتاجیکستان و" قنبرآتا" درقرقیزستان مخالفت می کنند.

استان بیک اف تاکید کرده است که تنها راه حل منطقی این اختلاف ، تفاهم وهمکاری این 5 کشورآسیای مرکزی  بر اساس منافع ملتهای منطقه  و به دورازمداخله بیگانگان است.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید